Branchevejledning

Viser sider tagget med Branchevejledning:

ILO-Guideline med SEAHEALTH's fingeraftryk

ILO-GUIDELINE UDSTIKKER KURSEN FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ TIL SØS

SEAHEALTH har på opfordring fra ILO udarbejdet den nyeste guideline om Maritime Occupational Safety and Health (MOSH), som er guideline til Regulativ 4.3 i MLC-konventionen - et skulderklap til det danske arbejdsmiljøsystem – og til SEAHEALTH.
 
Det var en sto

Ny branchevejledning om drikkevand

Man skal sikre sig, at drikkevandet om bord er af en kvalitet, der gør det egnet som drikkevand, og der skal være et kontrol-program for dette

Water, water everywhere, nor any a drop to drink… er et kendt maritimt citat, der stammer helt tilbage fra slutningen af 1798. Det er heldigvis ikke situationen generelt på skibe i dag, men der er dog stadig en snert af sandhed i rimet, specielt hvis man er nødt til at bunkre vand steder i verden, hvor vandforsyningen ikke er sikker.

Branchevejledninger

På denne side får du en komplet oversigt over SEAHEALTHs branchevejledninger. Du kan både læse om dem, downloade og købe Branchevejledningerne på vores webshop.

Branchevejledning nr. 4: Arbejde på vogndæk

Branchevejledning nr 4


Vejledning om arbejde på vogndæk.

Branchevejledning nr. 6: Coasterkit

Branchevejledning for mindre skibe

(OBS: Ny branchevejledning Mindre skibe og særlige opgaver erstatter Coasterkit)


Vejledningen fokuserer på mindre skibes særlige forhold. Hæftet gennemgår både forhold omkring udsugning fra malershop, personlige værnemidler i forbindelse med malerarbejde, maskinrum med lokaludsugning, APV-udarbejdelser, samt registrering, sanering og behandling af kemiske stoffer om bord.

 

Branchevejledning nr. 5: Arbejde i kabys

Branchevejledning nr. 5

Der sker mange ulykker i kabyssen hvert år. Typisk sker mange af disse ulykker i forbindelse med arbejde med knive eller arbejde ved komfuret.

 

Arbejdet i kabys er generelt præget af tunge løft, dårlige arbejdsstillinger og at arbejde med ensidige og gentagne bevægelser. Alle disse faktorer kan medføre nedslidning og kroniske smerter. 

 

Branchevejledning nr. 2: Lokaludsugning

Branchevejledning nr. 2.

Luftforurening er en uønsket, men uundgåelig konsekvens af menneskeskabt aktivitet. Hvis du i dit arbejde indånder eller kommer i kontakt med skadelig røg eller giftige dampe fra kemikalier, kan det skade din sundhed.

 

Åndenød og besvimelse er eksempler på akutte skader, mens astma, kronisk bronkitis og kræft kan være resultat af en mere vedvarende påvirkning.

 

Branchevejledning nr. 1: Faldsikring

Branchevejledning nr. 1.

 

Det er heldigvis sjældent, at søfolk falder ned fra mast, gangvej eller i forbindelse med udenbords arbejde. Men når det sker, kan skaderne være alvorlige. Der er stor risiko for at få varige skader, som gør en uarbejdsdygtig – i værste fald kan man blive dræbt ved et fald.

 

For at undgå, at personer om bord kommer til skade, skal I sørge for faldsikring.

 

Branchevejledning nr. 3: Færden om bord

Branchevejledning om ansvar, forebyggelse og ulykkesanalyse.

 

Rigtig mange søfolk kommer til skade, når de færdes på skibet. De falder, snubler, glider, træder forkert eller støder ind i noget.

 

Mange vil måske mene, at alle kommer mere eller mindre til skade på et eller andet tidspunkt, og at der ikke er meget at gøre ved det.