Flerkulturelle besætninger

Viser sider tagget med Flerkulturelle besætninger:

Nyt værktøj til ledelse af mangfoldighed

SEAHEALTH tilbyder nyt værktøj til ledelse af mangfoldighed

I takt med at verden er blevet mindre, er besætningerne om bord på skibene blevet mere multikulturelle. Maritime ledere skal derfor ikke blot tage hensyn til medarbejdernes forskellige personligheder, aldre og fagligheder, men også til deres forskellige kulturelle baggrunde.

Sikkerhedens tre søjler

Blandede besætninger gør det lettere at skabe en fælles firmakultur

Hvordan får man 10.000 søfolk fordelt på 25 nationaliteter til at fokusere på sikkerhed ud fra en fælles standard? Det har Thome Group i Singapore et bud på.
 
Opgaven 

Redskab skal bygge bro mellem forskelligheder

Nyt ledelsesredskab på vej fra Seahealth, kaldet ”Leading Diversity”

Det kræver sin leder at skulle lede forskellige personligheder, aldre, fagligheder og medarbejdere med forskellige kulturelle baggrunde om bord på skibene. I SEAHEALTH er vi i gang med at udvikle et ledelsesredskab, der kan understøtte arbejdet med at lede forskellighed og  mangfoldighed om bord.

Kulturforskelle i drikkevandet

Når man er vokset op med flaskevand er det svært at slippe det

Er du helt sikker på, at du er skipper?

Diana Hegner er kaptajn og dermed chef i en typisk mandeverden, men oplever det ikke som et problem, måske tværtimod

 

Kulturforskellene er en styrke - undtagen på land

Tysk-dansk besætning på Østersøen fungerer fint - men er ikke problemfri

To danske forskere, der gør en forskel

Forskningsprojektet Sikkerhedskultur og Anmeldelsespraksis på danske skibe i Dansk Internationalt Skibsregister forsøger at finde svaret på, hvorfor danske søfarende har langt flere anmeldte arbejdsulykker end deres udenlandske kolleger.

Årsberetning 2009

Rådets grafiske udtryk er opdateret og forenklet, og vi anvender fremover Rådets engelske navn SEAHEALTH for at understrege, at erhvervet har et stigende antal udenlandske besætningsmedlemmer, som Rådets tilbud også skal rettes imod.

 

I rådets 16. årsberetning kan du endvidere læse om 2009, der var et produktivt år med mange nyheder, fx. stor spørgeskemaundersøgelse, De 8 sikkerhedsled, krisehjælp, Sundhedskalender o.a.
 

Gode ledere får gode medarbejdere uanset kultur

Det fungerer – men forholdet mellem danske og filippinske søfolk er ikke problemfrit

Kan danskere lære noget om sikkerhed af filipinere?

Filippinerne er oftest tilfredse med at arbejde i danske skibe på grund af høj arbejds- og skibssikkerhed