Kriser

Viser sider tagget med Kriser:

Antropolog på studietur i High Risk Area

I løbet af efteråret 2012 har Adrienne Mannov fra SEAHEALTH studeret søfarendes opfattelse af pirateri. Hun været på medsejlads i flere rederier og talt med søfarende. Derudover har hun tilbragt to uger ombord på den danske fregat Iver Huitfeldt, der i øjeblikket patruljerer i Adenbugten som en del af NATOs task force 508 – Operation Ocean Shield.

Årsberetning 2009

Rådets grafiske udtryk er opdateret og forenklet, og vi anvender fremover Rådets engelske navn SEAHEALTH for at understrege, at erhvervet har et stigende antal udenlandske besætningsmedlemmer, som Rådets tilbud også skal rettes imod.

 

I rådets 16. årsberetning kan du endvidere læse om 2009, der var et produktivt år med mange nyheder, fx. stor spørgeskemaundersøgelse, De 8 sikkerhedsled, krisehjælp, Sundhedskalender o.a.
 

Når et plaster ikke er nok

Søfolk på kursus i psykisk førstehjælp

”Formålet med kurset er at give deltagerne viden om menneskers adfærd i kritiske situationer, samt hvorledes kritiske situationer ombord kan håndteres”.

Hvordan trives du til søs

Med opbakning fra erhvervet og dets organisationer går Seahealth nu i gang med den hidtil mest omfattende undersøgelse af, hvordan søfarende i den danske handelsflåde trives.

Coasterfarten blev hans skæbne

Hvis der var tænkt mindre på penge og mere på skibsdrift, havde coasterfarten haft en gylden fremtid, mener Poul Erik Larsen efter 40 år i coasterfarten.

Håndtering af kriser

Seahealth hjælper rederier med at håndtere kriser

Procedure er vigtig, men mennesket er vigtigere, når krisen rammer

Det er fornuftigt at gøre sig nogle overvejelser om krisehåndtering.

Kriser er en del af livet til søs. De alvorlige kriser som fx invaliderende ulykker, dødsfald, overfald af pirater eller forlis er heldigvis sjældne, men det er vigtigt, at vi på forhånd gør os nogle overvejelser om, hvordan vi vil håndtere en sådan krise. Vel vidende, at der dukker ting op, som man ikke kan tage højde for på forhånd, anbefaler Søren Diederichsen, psykolog i Søfartens Arbejdsmiljøråd. Han har som psykolog flere gange været afsted for at yde krisehjælp, når en besætning

Krisehjælp

Seahealth tilbyder handelsflåden forskellige former for krisehjælp og psykologbistand.

Normalt vil vi kunne have en psykolog på pletten inden for få timer, hvis det er en krisesituation – afhængig af hvor behovet er opstået. I andre tilfælde anvises en psykolog normalt inden for højst 1-2 dage.

Forberedelse og træning mindsker risikoen for kapring

TORM Ragnhild. TORM Kansas. TORM Kristina. Alle har de været udsat for piratangreb. Heldigvis resultatløse angreb.
    
 

Pirateri presser søfarende

Pirateri er blevet en reel erhvervsrisiko for søfarende. Det er de søfarende, der står over for truslerne, når skrupelløse pirater med stigende hensynsløshed forsøger at