Near miss

Viser sider tagget med Near miss:

Seahealth-tegninger i front for Near miss initiativer

Organisationen InterManager forsøger at skabe internationalmopmærksomhed om nearmiss og vigtigheden af begrebet

 

Near miss starter ved ledelsen

Near miss kræver engagement i hele organisationen fra direktør over safetyofficer til ledelsen ude på skibene, er devisen i Herning.

Near miss - godt på vej men langt til målet

Alle i søfartsfaget er enige om, at near missindberetninger er en af vejene til færre arbejdsulykker. Spørgsmålet er, hvordan vi får skabt en sikkerhedskultur, der får alle ude på skibene med på ideen – og til at sende indberetningerne.

Det handler om near miss, og det handler fortsat om at få brudt de fordomme og forhindringer, der tydeligvis ligger og spærrer for det, som sekretariatschef Morten Vinter fra Søfartens Arbejdsmiljøråd betegner som "den største faktor i bekæmpelse af de arbejds-ulykker, der er tilbage i dansk søfart".

Fortøjning - gør det sikkert

Seahealth udgiver vejledning om fortøjning.

”Ja. Der er brug for en vejledning om fortøjning. Den kan være med til at skærpe opmærksomheden om de risici, opgaven indebærer, og at de skal tages alvorligt.”

Gert Bjerre, skibsfører i Royal Arctic Line, med 1-2 havneanløb i døgnet på ruten mellem 7-8 grønlandske byer, anerkender initiativet med den vejledning, der er på trapperne.

Øvelse gør mester

For kaptajn Dick Simon Danielsen er god ledelse at tage øvelser seriøst og følge op, så øvelse bliver til læring - også i uforudsete situationer

Når kaptajn Dick Simon Danielsen påmønstrer et skib, samler han hurtigt besætningen til et sikkerheds- og informationsmøde for at få afstemt ansvar og forventninger til hinanden. Hvad er hans forventninger til besætningsmedlemmerne. Hvad er deres forventninger til ham, og hvem har ansvar for hvad.

 

Sikkerheden begynder med holdninger og detaljer

Det er holdninger, vaner og dermed en del af skibets kultur, der skal ændres, hvis antallet af arbejdsulykker skal ned. I bund og grund handler det om de små detaljer. Alle de handlinger, vi foretager os vel vidende, at der er en lille risiko, men det plejer jo at gå godt…
 
En kok fra DFDS’ Dana Sirena var i land og skulle fotografere en buffet. For at få et bedre billede, kravlede han op på nogle kasser, der brasede sammen med det resultat, at kokken faldt ned og brækkede armen.

Der findes ikke hændelige uheld

Der findes ikke hændelige uheld. Der er altid bagvedliggende årsager, near miss tilfælde og usikre tilstande, når en ulykke analyseres efterfølgende.

Vi har alle et ansvar for sikkerheden

God tendens

Tendensen er klar, antallet af arbejdsulykker om bord i danske skibe er faldende. I 2005 blev der igen rapporteret om et fald i antallet af ulykker sammenlignet med de forrige år. Det er der formentlig mange forklaringer på. Materiellet er blevet bedre, og der er kommet systemer til, som har medvirket til den positive udvikling.

Når rederiet bakker op, kommer near miss på bordet

DFDS får flere og flere indberetninger om near miss – men der er stadig hængepartier
 
I 2006 fik DFDS 24 near miss rapporter fra sine 13 skibe. I år er der i årets fem første måneder kommet 55 near miss rapporter. En markant stigning som antyder, at rederiets no blame kultur er begyndt at slå i gennem.

Det er dog ikke den væsentligste årsag til stigningen, vurderer driftsinspektør Robert Nielsen.

En tørnet wire og en løs tank

To near miss som kunne være endt i katastrofer

Da redningsbåden under en øvelse skulle hejses om bord igen, var en wire tørnet. Det blev ikke bemærket. Da båden blev hejst op, bristede en kordel i wiren, men wiren holdt, og båden med dens besætning på tre personer kom helskindet om bord.

Der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, hvad der kunne være sket, hvis wiren var bristet!