Personlige værnemidler

Viser sider tagget med Personlige værnemidler:

Ved du at der er nye støjregler til søs?

IMO har udarbejdet regler for støj, og Søfartsstyrelsen har i forbindelse med regeringens vækstplan for Det Blå Danmark harmoniseret støjreglerne, så de nu følger de internationale regler.

 

Hvad betyder det for de søfarende?

Kravene til den konstruktive  støjdæmpning af skibe vil fremover ikke blive på det samme høje niveau, og det vil derfor blive endnu vigtigere, at man får den nødvendige viden om støjens langtidsskadende virkninger, korrekt brug af personlig beskyttelse samt vedligeholdelse af støjdæmpningstiltag.

Lovpligtig film: Svejsning om bord

Instruktions DVD

Denne DVD er lovpligtig.

 

En film om svejsning om bord. Svejsning er en farlig arbejdsproces og svejserøg anses for at være kræftfremkaldende. Filmen illustrerer, hvordan man indretter arbejdspladsen, og hvordan man i øvrigt beskytter sig.

 

Engelsk tale med danske undertekster.

Spilletid ca. 10 minutter.

 

 

 

A´ hvad siger du?

Vores hørelse er vores forbindelse til andre mennesker og til forståelsen af, hvad der sker omkring os. Hvis vi ikke kan høre, bliver vi hurtigt socialt isolerede.

Dårlig hørelse - og hva´så?

Hørehæmmet, nedsat hørelse, halvdøv.

Der er mange ord for en person, der ikke hører så godt. Og mange af dem er behæftet både med fordomme og negative forestillinger om, at man ser gammel – eller måske endda lidt dum ud - med et høreapparat i øret.

Men én ting er helt sikkert; man er ikke alene om at have problemer med at høre. Det antages, at ca. 500.000 danskere har nedsat hørelse, og at mellem 250-300.000 af dem anvender høreapparat.

Der er flere årsager til, at hørelsen bliver dårlig.

Du hyler, Svend

- Jeg har aldrig følt mig belastet af mit høreapparat, og alle har accepteret det.
 

Vælg det rigtige åndedrætsværn

Hvornår bør man bruge åndedrætsværn? Hvilket åndedrætsværn bør man vælge? Det får du svar på her.

Åndedrætsværn bør kun bruges, hvis man ikke kan beskytte sig på andre måder. Det er vigtigt at slå fast. Det er bedre at erstatte et kemisk produkt med et, der er mindre farligt eller endnu bedre et ufarligt, men løsningen kan også være tekniske løsninger som lokaludsugning, lukkede systemer eller ventilation.

Hvordan vælges de korrekte handsker

Hvad du skal tænke over, når du skal finde de rigtige arbejdshandsker.

Valg af sikkerhedssko

Nye sikkerhedssko med både sikkerheden, ergonomiske hensyn-  og udseendet i orden.

Valg af høreværn

Hvorfor får vi høreskader? Hvad kan vi gøre for at mindske risikoen og hvordan påvirker høreskader os fysisk og mentalt?

Valg af sikkerhedsbriller

"Ser du godt ud...af dine sikkerhedsbriller?"

Sikkerhedsbriller, der generer, hvor udsynet ikke er optimalt, eller hvor man føler, man ser ”herrens ud”, bliver nemlig ikke brugt regelmæs­sigt i de arbejdssituationer, hvor det er nødvendigt. Der er dog ingen undskyldning, da der i dag findes rigtig mange både godkendte og smarte sikkerhedsbriller.