Risikovurdering (APV)

Viser sider tagget med Risikovurdering (APV):

ILO-Guideline med SEAHEALTH's fingeraftryk

ILO-GUIDELINE UDSTIKKER KURSEN FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ TIL SØS

SEAHEALTH har på opfordring fra ILO udarbejdet den nyeste guideline om Maritime Occupational Safety and Health (MOSH), som er guideline til Regulativ 4.3 i MLC-konventionen - et skulderklap til det danske arbejdsmiljøsystem – og til SEAHEALTH.
 
Det var en sto

Frivillig ISM

Frivillig ISM bygget på den gode samtale og systematik

De 8 Sikkerhedsled er et godt samtaleværktøj til at skabe forståelse for værdien af sikkerhedsarbejdet. Det er erfaringen fra NaturErhvervstyrelsen, som driver tre kontrologredningsskibe – et større og to mindre fartøjer. 
 
NaturErhvervstyrelsens fartøjer inspicerer fiskefartøjer og er en del af Danmarks redningsberedskab til søs. Der er generelt ikke krav til statens skibe om at indføre ISM, alligevel indføres ISM-koden nu frivilligt på det største af skibene.

Sikkerhed vægter højt i valg af samarbejdspartner

Regler, konventioner og lovgivning fylder mere og mere i søfart, men skibsfører Jan Eliassen i CT Offshore oplever ikke, at de gør hans job vanskeligere, for organisationen bakker op og skaber forståelse for reglerne

Vejledning til mindre skibe med særlige opgaver

Vejledningen ”Mindre skibe og særlige opgaver” med korte og præcise svar gennemgår det grundlæggende inden for arbejdsmiljø. 

Den forklarer på en let og overskuelig måde, hvordan I får basis på plads inden for risikovurdering og kemikaliehåndtering.

Risikovurdering i fællesskab

Det er vigtigt, at officererne inddrager de menige i risikovurderingen. Det er dem, der kender opgaven og udfører arbejdet, påpeger Søren Bøge, seniorkonsulent i Seahealth.

Fortøjning er en farlig arbejdsopgave, som kan gøres mindre risikabel, hvis man forinden udarbejder en risikovurdering, som Seahealth anbefaler i en ny vejledning.

Tænk før du tager handskerne på!

Gennemfør en god risikovurdering inden du sætter spillet i gang, lyder opfordringen fra Seahealth

Målsætningen med vejledningen er at motivere de søfarende til at gennemføre en risikovurdering, før de går i gang med at fortøje. Man skal tænke, før man tager handskerne på, siger seniorkonsulent Søren Bøge, Seahealth, om hovedbudskabet i en ny vejledning “Fortøjning - gør det sikkert”, som SEAHEALTH har udarbejdet i samarbejde med erhvervet.

Lovpligtig film: Svejsning om bord

Instruktions DVD

Denne DVD er lovpligtig.

 

En film om svejsning om bord. Svejsning er en farlig arbejdsproces og svejserøg anses for at være kræftfremkaldende. Filmen illustrerer, hvordan man indretter arbejdspladsen, og hvordan man i øvrigt beskytter sig.

 

Engelsk tale med danske undertekster.

Spilletid ca. 10 minutter.

 

 

 

De menige bør også på arbejdsmiljøkursus

Filippinsk master i Seacrest fortæller om sine erfaringer med sikkerhed, sundhed og den skandinaviske tankegang

Tanke og lukkede rum er farlige - det ved enhver

 

Hvor lille skal et lukket rum uden gasser være, før der er en risiko?

At tanke og andre lukkede rum kan være iltfattige og derfor farlige at gå ind i uden friskluftudstyr er velkendt. Et samtidig indhold af giftige dampe fra f.eks. olie eller en kullast gør risikoen større. Der er i tidens løb sket mange kvælningsulykker i skibe.

En ulykke om bord på et udenlandsk registreret, men tidligere dansk coaster, viser, at selv et rum af en betragtelig størrelse under uheldige omstændigheder kan være en dødsfælde.

En "vinballon" til kemikalierne

Vild idé – eller et Columbusæg, der kan stoppe emissioner fra kemikalier

Har du nogensinde revet emballagen til en karton papvin itu, så vil du vide, at den indeholder en lufttæt pose – eller ballon – hvori vinen opbevares under vakuum, så den ikke mister smag og aroma eller fordamper gennem emballagen.