Social isolation

Viser sider tagget med Social isolation:

Tegninger: Langtidspåvirkninger

I forlængelse af vores ”Nearmiss” tegninger har vi valgt også at sætte fokus på de kendte langtidsvirkninger. På den måde dækker vi både sikkerhed og sundhed.

Godt arbejdsmiljø er en konkurrencefordel

Direktør Frede Kristiansen, DFDS, har afløst Eigil Gøbel som næstformand og bliver formand ved årsskiftet

Sømandskulturen er ikke til samtaler om følelser

Er den danske sømand stresset? Både ja og nej, og det hænger nøje sammen med, hvad og hvor man sejler.

Vi skal lære at lytte til hinanden

Sømændenes formand efterlyser reel indflydelse som grundlag for bedre arbejdsmiljø.

 

Søren Sørensen, formand for Sømændenes Forbund, slog på MSSM-konferencen til lyd for, at sømændene får mere og reel indflydelse på beslutningerne om bord.

”Vi er ikke så dumme, at vi er uden for pædagogisk rækkevidde, men vi skal lære at lytte til hinanden, selv om det er nemmere at udstikke en ordre”, sagde Søren Sørensen i sit indlæg med overskriften: Sundhed og trivsel set fra de søfarendes organisation.
 

Det gode arbejdsliv til søs - Et værktøj til at skabe trivsel med

Seahealth er på vej med eksempler på trivsel og godt samvær i skibsfarten.
 

Det gode liv til søs – et værktøj til at skabe trivsel med.

Det er arbejdstitlen på et projekt, som Seahealth har sat i gang med det formål at give en række eksempler på, hvordan nogle skibsledelser har båret sig ad med at skabe trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø om bord.

Hvordan syn's du selv det går?

Seahealth vil tage temperaturen på det psykiske arbejdsmiljø i handelsflåden.

 

Udgivelsen af bogen Det gode arbejdsliv til søs

Seahealth har gennemført projektet ”Det gode arbejdsliv til søs”, der munder ud i udgivelsen af en bog med samme navn.

Projektet og bogen handler kort fortalt om lederrollen om bord på et skib med anbefalinger til, hvordan man som leder kan tackle forskellige ledelsesopgaver om bord.

12 forskellige ledere i dansk skibsfart har stillet deres erfaringer som ledere til rådighed. De fortæller i bogen åbenhjertigt om, hvordan de tackler de forskellige ledelsesopgaver og giver samtidig en vurdering af deres ledelsesmetoder.
 

Løsningen er, at vi forstår hinanden

Maskinchef John Agathon håber, at projektet ”Det gode arbejdsliv til søs” kan føre til større åbenhed.

Maskinchef John Agathon i Langelandstrafikken er en af 12 deltagere, der stiller sine personlige erfaringer til rådighed i projektet ”Det gode arbejdsliv til søs”, og det har han gjort i forventning om, at projektet kan føre til større åbenhed om det psykiske arbejdsmiljø om bord, for det er der efter hans mening behov for.

HH-Ferries opretter trivselsgruppe

I gennemsnit er der hver dag et sygefravær på 3 fuldtidsmedarbejdere i HH-Ferries blandt ansatte i driftsafdelingen. Det kan være et symptom på, at der er medarbejdere, som ikke trives. Derfor har driftschef for skibsassistenter og navigatører, Troels Djælund, taget initiativ til at nedsætte en trivselsgruppe hvor også maskinfolkene deltager.

Hvordan trives du til søs

Med opbakning fra erhvervet og dets organisationer går Seahealth nu i gang med den hidtil mest omfattende undersøgelse af, hvordan søfarende i den danske handelsflåde trives.