Stress

Viser sider tagget med Stress:

Tegninger: Langtidspåvirkninger

I forlængelse af vores ”Nearmiss” tegninger har vi valgt også at sætte fokus på de kendte langtidsvirkninger. På den måde dækker vi både sikkerhed og sundhed.

For meget ellem ørerne og for lidt imellem dem

Man er stresset, fordi man har for meget om ørerne og for lidt i mellem dem.

Lad os få undersøgt de skadelige virkninger af dårlig søvn

En personlig fortælling om konsekvenserne af en arbejdsplads, der bevæger sig på tværs af tidszonerne

Sømandskulturen er ikke til samtaler om følelser

Er den danske sømand stresset? Både ja og nej, og det hænger nøje sammen med, hvad og hvor man sejler.

Stress - en folkesygdom

Arbejdsmiljørådet og Søfartens ledere har gennemført pilotkursus om stress

- Stress er et voksende problem på landjorden og formentlig også på søen, så der er god grund til at se nærmere på fænomenet, konstaterer arbejdsmiljøkonsulent Søren Bøge Pedersen fra Seahealth.

Han var sammen med arbejds- og organisationspsykolog Søren Diderichsen, leder af et pilotkursus om stress i samarbejde med Søfartens Ledere.
 

Det grænseløse arbejde - et stigende problem

Kvalitet i ledelsen – nøgleord til forebyggelse af stress. To af de store begreber i arbejdsmiljødebatten – både til lands og til vands – handler om psykisk arbejdsmiljø og stress. To alen ud af samme dårlige stykke, men hvad er myter, og hvad er fakta.

Tre tilbud til at håndtere stress

Seahealth klar med initiativer til stress-håndtering

Engagementet for sikkerheden er stort

men vilkårene opleves ikke som optimale .....

 

Det gode arbejdsliv til søs - Et værktøj til at skabe trivsel med

Seahealth er på vej med eksempler på trivsel og godt samvær i skibsfarten.
 

Det gode liv til søs – et værktøj til at skabe trivsel med.

Det er arbejdstitlen på et projekt, som Seahealth har sat i gang med det formål at give en række eksempler på, hvordan nogle skibsledelser har båret sig ad med at skabe trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø om bord.

Krisehjælp

Seahealth tilbyder handelsflåden forskellige former for krisehjælp og psykologbistand.

Normalt vil vi kunne have en psykolog på pletten inden for få timer, hvis det er en krisesituation – afhængig af hvor behovet er opstået. I andre tilfælde anvises en psykolog normalt inden for højst 1-2 dage.